Den gamla blockpolitiken är borta. Död och begraven. Numera råder nya block i riksdagen.
Samhället drar sig tillbaka

Aktuella ämnen

Föreställningen att det är farligt att anmäla brott och vittna tycks vara stark.
slagit larm om sin maktlöshet