Ann-Marie Begler är kritisk mot att de orosanmälningar som gjordes kring barnen bara var muntliga.
Ann-Marie Begler är kritisk mot att de orosanmälningar som gjordes kring barnen bara var muntliga.
Fallet med de isolerade och vanvårdade Ystadsbarnen har väckt stor debatt över hela landet.

Aktuella ämnen

Ystad kommun upptäckte för tio år sedan att föräldrarna ljög – vidtog inga åtgärder
Ann-Marie Begler har på uppdrag av Ystads kommun utrett fallet med de isolerade barnen.